Mangrove

Uzgoj stabala mangrova Kako uzgajati mangrovu sa sjemenom
Ako želite početi uzgoj mangrova iz sjemenke, prvo namočite sjemenke 24 sata u vodi iz slavine. Nakon toga, posudu bez odvodnih rupa napunite mješavin...