Ljudski

Kompostiranje s biokrutinama Što su biokrutine i za što se koriste
Postupak koristi se za stabilizaciju čvrste tvari otpadnih voda prije njihove koristiti kao dopuna tla ili malč u uređenju okoliša, hortikulturi i pol...
Kompostiranje ljudskog otpada pomoću ljudskog otpada kao komposta
Kompostiranje ljudskog otpada je rizičan posao i zahtijeva a kompost sustav koji proizvodi visoku temperaturu i održava temperaturu dovoljno dugo da u...