Sati

Apple Chilling Info Koliko sati za hlađenje treba jabukama
Većina sorti jabuka treba 500-1.000 hladnih sati ili temperature ispod 45 F. (7 C.), ali na raspolaganju su neke sorte niske hladnoće kojima nije potr...
Izrada karte sunca za praćenje izlaganja suncu u vrtu
Kako napraviti kartu sunca za svoj vrt?Kako mjeriti izloženost suncu u vrtu?Kako mogu pratiti svoje dvorište sa sunčevom svjetlošću?Kako mapirati svoj...