Campion

Što je bijeli šampion Kako se suzbija korov bijelog šampiona
Oranica ili košnja mogu se uvelike koristiti smanjiti populacije ove biljke na farmama ili na travnjacima. Herbicidi obično nisu potrebni, ali ako ih ...